·STICKERS TIPOGRÀFICS·STICKERS TIPOGRÀFICS

Informació de l’encàrrec
«Stickers tipogràfics» és un projecte d’un desplegable tipogràfic. Aquest suport pretèn educar i donar a conèixer les families tipogràfiques, per fer-ho, a partir de la classificació de vox-atypi s’ha dividit amb quatre grans grups, aquest són: serifa, sense serifa, decoratives i cal·ligràfiques. Per les tipografies s’ha modificat el nom original per uns que relacionen la tipografia amb una personalitat.

Per fer un projecte que fos interactiu amb l’usuari, s’ha creat un joc que consisteix en identificar cada tipografia amb la seva personalitat a través d’un poster i un lot de stickers.
Client
Projecte acadèmic

Serveis
Tipografia
NEXT PROJECT