Informació de l’encàrrec
Per realitzar la identitat visual de la Moixina, s’ha partit de la forma de la fulla del roure pènol per representar l’espai, per representar la fauna s’ha utilitzat un cercle amb fletxes que fa referència al cicle de la vida. Tota la gràfica, gira al voltant d’un univers de píxels, que representen els àtoms, per fer un paral·lelisme entre la mínima unitat de la natura i del disseny gràfic.

La moixina és un parc natural situat a Olot. Aquest es veu representat per una gran fauna i vegetació, en la qual, destaca el roure pènol, un arbre que no és molt abundant a Catalunya.

Client
Projecte acadèmic

Serveis
Identitat visual