ProjecteEn aquest projecte editorial es vol donar una gran importància a la tipografia, per potenciar-la com a element gràfic, per fer-ho, s’ha utilitzat una combinació sans serif i serif per donar el màxim contrast possible. S’ha establert que la tipografia amb serifa estaria partida per unes línies com trobem en el logotip del festival per crear unitat.

El llibret s'ha estructurat a partir de dies. Cada dia està classificat amb un color que es veurà representat en totes les activitats relacionades amb aquell dia perquè l'usuari relacioni fàcilment el color amb el dia. Les entradetes són les encarregades de comunicar el dia i el color i de representar un breu índex de què podem trobar en aquella jornada.
Format
Suport: Llibret
Mides: DinA5 tancat (210mmx148mm)
Tintes: 4+4
Tècnica: Encolat


Després de presentar els artistes que participen cada dia, s'ha creat un petit recull d'algunes obres dels autors perquè l'usuari pugui conèixer l'obra de l'autor en cas de no saber qui és.

Finalment, trobem les pàgines on ens parlen detalladament sobre l'autor, l'hora que fa la ponència i el preu d'aquesta.