Projecte

Després d'analitzar els cartells d'anys anteriors es va trobar un factor comú entre ells, aquest era la il·lustració. Aquesta és molt utilitzada en cartellisme, però es va detectar que era complicat satisfer la necessitat d'aplicar-la en diferents suports. Per donar solució a aquesta problemàtica es va apostar per realitzar un cartell que contigües diferents elements gràfics fàcilment aplicables en altres formats sense perdre l'univers gràfic creat a partir del cartell.

Per fer-ho es van utilitzar formes geomètriques que recordessin a Platja d'Aro. Els elements escollits per representar Platja d'Aro van ser: els peixos, el mar i les rajoles de les voreres. Per representar el mar es va usar un rectangle blau, per les rajoles es va fer ús d'un rectangle vermell. I els peixos es van representar amb els mínims elements geomètrics possibles.


Per apropar les festes majors als adolescents es va utilitzar l’abreviació: “PDA” la qual es va aplicar creant una tipografia geomètrica per unificar amb la resta. Utilitzant també una combinació de colors com trobem en la resta del cartell. Format
Suport: Cartell
Mides: DinA1 (594 mmx841mm)
Tintes: 4+0
Impressió: Digital