Projecte

La tipografia s’ha creat a partir d’una retícula construïda a partir de cercles, quadrats i rectangles. Aquesta ha estat dissenyada únicament per realitzar la tipografia en caixa baixa.
És una tipografia bold amb serifa. Les característiques principals d'aquesta tipografia són els contrasts prims i gruixuts com trobem en les humanistes, les cues de les lletres com la «f», «j», «y», també per la geometria dels blancs interns com podem veure en la «o», la «n» entre altres.